Bolag

 

Ck Vård och Omsorg AB är ett av fem aktiebolag inom CK koncernen vilken ägs av Stiftelsen Citykyrkan Västerås. Alla bolag inom koncernen är arbetsintegrerande, sociala företag med mål att bidra till ett samhälle som inkluderar och är hållbart. 

För nuvarande driver CK Vård och Omsorg ett LSS boende på Markententerigatan. Mer info hittar du under fliken "verksamheter".